Activitats i investigació

Anàlisi de la demanda d'aliments

Anàlisi de la demanda d'aliments

El seu objectiu fonamental se centra en el càlcul d'elasticitats, ja sigui per a l'adopció de polítiques agràries i / o alimentàries o per a la seva utilització posterior en models més amplis relacionats amb l'anàlisi de polítiques. Atès que en l'actualitat els factors econòmics tradicionals com la renda i els preus, no són capaços d'explicar la demanda d'aliments, tant en països desenvolupats com en els països en vies desenvolupament, l'activitat del CREDA s'ha dirigit a tractar de modificar la funció d'utilitat del consumidor incorporant variables com: 1) la informació publicada en revistes científiques i de divulgació sobre la relació entre el consum de determinats aliments i la salut, 2) el contingut nutricional dels aliments (proteïnes, calories, greixos, colesterol, ...), i 3) la informació publicada en els mitjans de comunicació sobre escàndols alimentaris (vaques boges, febre aftosa, dioxines, ...). A partir d'aquesta informació s'han calculat índexs de qualitat de la dieta o d'impacte de la informació en els mitjans de comunicació que s'han incorporat en la funció d'utilitat dels individus a partir de les quals s'han derivat les corresponents funcions de demanda i s'han obtingut les corresponents elasticitats. Per tant, durant els últims anys una part important de la investigació del CREDA s'ha dirigit cap a l'estimació de sistemes de demanda i al càlcul d'elasticitats preu i renda utilitzant tant dades de sèries de temps com de tall transversal i panell i aplicat tant al consum d'aliments com la competitivitat exterior dels productes espanyols. Finalment, s'ha iniciat una nova línia d'investigació sobre els factors econòmics de l'obesitat i el possible impacte de polítiques de preus per reduir la seva prevalença a Espanya.