Activitats i investigació

Comportament del consumidor

Comportament del consumidor

L'anàlisi del comportament del consumidor, tracta de combinar factors econòmics i no econòmics (derivats de la psicologia o la sociologia) per analitzar el procés cognitiu de comportament de compra dels individus. En aquesta línia l'activitat investigadora del CREDA s'ha dirigit cap a tres àrees prioritàries. 1. La primera ha tractat de modelitzar el complex entramat de relacions que tracten d'explicar el comportament del consumidor. Prenent com a base la teoria del Comportament Planificat i una exhaustiva revisió de la literatura sobre el producte que s'està investigant, s'especifica un model conceptual sobre el qual s'estableixen diferents hipòtesis que són contrastats a partir de les dades recollides en una enquesta. La metodologia utilitzada per estimar el model conceptual és el Model d'Equacions Estructurals. 2. La segona fa referència a l'estudi de les preferències dels consumidors ia la seva disposició a pagar o no un sobrepreu per determinats atributs relacionats amb la innovació, la salut, la protecció de medi ambient, el territori, etc. L'enfocament metodològic adoptat és la utilització de subhastes per mesurar la disposició a pagar per un determinat producte alimentari per part del consumidor: El CREDA és un centre pioner de l'aplicació de les subhastes en els estudis de mercat encaminats a valorar les preferències reals dels consumidors vers els aliments. Així mateix, atès que la subhasta es desenvolupa en diverses rondes, és un instrument força útil per mesurar l'impacte sobre les preferències dels consumidors de la introducció d'informació addicional sobre el producte (campanyes de promoció, ...). 3. La tercera àrea de recerca se centra en comparar les preferències pre-compra i post-compra. Adoptant un enfocament multidisciplinari amb investigadors en tecnologia d'aliments de l'IRTA, la investigació recent del CREDA s'encamina a realitzar experiments de mercat en tres etapes: 1) enquesta i experiment d'elecció (pre-compra); 2) anàlisi sensorial, i 3) experiment sensorial (post-compra) s sensorial.