Activitats i investigació

Sostenibilitat, desenvolupament rural i cooperació

Sostenibilitat, desenvolupament rural i cooperació

En aquesta línia d'investigació abordar dues problemàtiques: 1) la coherència de les polítiques agràries que s'han desenvolupat en diferents països en relació amb la proposta camperola de "Sobirania Alimentària", i 2) impacte socioeconòmic del canvi climàtic. Es treballa en anàlisi de polítiques de desenvolupament rural i de seguretat alimentària a nivell nacional i internacional (països en vies de desenvolupament). Es treballa en l'anàlisi de l'agricultura com un sistema socioecològic complex. Les tasques dutes a terme inclouen el desenvolupament d'índexs de sobirania alimentària internacional, anàlisi basats en un enfocament de gènere sobre la transformació artesanal d'aliments, aportacions en l'àmbit de l'adaptació al canvi climàtic per part de les explotacions agràries i ramaderes de petita escala ; exàmens del paper del coneixement local i tradicional per garantir la seguretat alimentària en un context de canvi climàtic, així com investigacions sobre estratègies de cooperació per al desenvolupament.