Activitats i investigació

Sistemes d’informació socio-econòmica de sectors agroalimentaris

Sistemes d’informació socio-econòmica de sectors agroalimentaris

Aquesta línia de treball té com a objectiu principal afegir valor a les dades sobre el sector agroalimentari que actualment hi ha disponibles o generar-los, en aquells casos que no existeixen. Amb aquesta línia volem ajudar a la presa de decisions de l'administració així com dels diferents agents que participen en el mercat. Treballem amb les dades rellevants existents de fonts estadístiques o aprofitant dades administratives, per transformar-los en informació útil. En les ocasions en què les dades no estan disponibles, establim mètodes per obtenir-los, a través de, per exemple, enquestes o de la seva observació directa. Aquesta línia de treball es va iniciar amb l'encàrrec de l'Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Des de l'any 2007 es realitza un informe amb periodicitat, normalment, trimestral. Dins d'aquesta línia de treball, també destaca un encarregar del Servei de Transferència Tecnològica del DAAM per fer una proposta d'instrument de benchmarking de les explotacions agràries de Catalunya que permetés millorar l'assessorament en la gestió empresarial de les explotacions, a partir de la identificació de les seves fortaleses i debilitats. Un altre projecte realitzat, dins d'aquesta línia, és l'elaboració per al DAAM, d'una estimació del consum de fertilitzants orgànics i minerals del sector agrari a Catalunya en els anys 2009 i 2010 a partir de les dades obtingudes en una enquesta dissenyada pel CREDA -UPC-IRTA específicament per a aquest projecte i dirigida a una mostra d'agricultors catalans. En aquesta línia de treball es va emmarcar també, el projecte Xarxa d'Explotacions de Producció Agrària Ecològica, realitzat pel DAAM, i que tenia entre els seus objectius calcular i analitzar els resultats econòmics per cultiu de les explotacions ecològiques i comparar-los amb els de les convencionals , a partir de la informació de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC). Dins d'aquesta línia de treball es pot també destacar el disseny d'una aplicació informàtica en el projecte per Agroseguro SA relacionat amb una assegurança d'ingressos per al sector de la fruita. Amb l'objectiu d'aportar més transparència a l'assegurança, l'aplicació mostra com es calcula el preu testimoni en cada campanya i també, permet a cada assegurat veure els càlculs de la indemnització de la garantia d'ingressos.