Activitats i investigació

Anàlisi de preus

Descripció

Una àrea en la qual la investigació del CREDA és particularment fort és l'anàlisi del comportament de preus en els mercats agroalimentaris. Fins ara, la investigació en aquesta àrea s'ha centrat a explicar el comportament dels nivells de preus i s'ha basat principalment en l'econometria de sèries temporals com a aproximació metodològica. Hem abordat diferents objectes d'estudi com ara la transmissió de preus al llarg de la cadena de distribució, la relació de preus entre mercats en diferents regions, per determinar si els mateixos estan o no integrats, la determinació dels impactes de les crisis alimentàries sobre el comportament dels preus de mercat, o l'efecte dels biocombustibles sobre el preu dels aliments