Novedades

Novedades

TREASURE-Horizon 2020 Grant

07-07-2015

CREDA is a partner of the TREASURE project. The aim of the project is to improve knowledge, skills and competences necessary to develop existing and create

leer más

REFRESH - HORIZON 2020 Grant

01-07-2015

CREDA es socio del proyecto REFRESH en España. El objetivo del proyecto es reducir el desperdicio alimentario en toda Europa

leer más

Lloc vacant: Tècnic de projectes

15-02-2018

Funcions específiques del lloc de treball:

-Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l'economia agroalimentària

leer más

CREDA is a partner of the TREASURE project. The aim of the project is to improve knowledge, skills and competences necessary to develop existing and create new sustainable pork chains based on European local pig genetic resources (local breeds)

CREDA es socio del proyecto REFRESH en España. El objetivo del proyecto es reducir el desperdicio alimentario en toda Europa

Funcions específiques del lloc de treball:

-Col·laborar en diversos projectes i estudis que porta a terme el CREDA en el camp de l'economia agroalimentària sota la supervisió del responsable del projecte.

 

Concretament, col·laborar en les tasques de:

-Elaboració de les propostes dels projectes (objectiu, metodologia, terminis,

pressupost,..) sol·licitats per les administracions públiques (principalment).

 

-Realització dels projectes. En base a la metodologia plantejada en les propostes,

obtenció i anàlisi d'informació (bàsicament, quantitativa) i redacció d'informes que

donin resposta als objectius plantejats en els encàrrecs.