Activitats i investigació

Projectes

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Durada: gener 2008 – desembre 2009

Finançament: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)

Durada: Gener - Juny 2009

Finançament: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Durada: setembre 2007 - desembre 2009

Finançament: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Durada: gener 2009 - desembre 2010

Finançament: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)

Durada: gener - abril 2010

Finançament: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Durada: setembre - desembre 2010

Finançament: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Durada: novembre – desembre 2011

Finançament: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Durada: octubre 2011 - abril 2012

Finançament: AGR

Durada: juny - novembre 2011

Finançament: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Durada: juny 2011 - gener 2012 

Finançament: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)

Durada: desembre 2011 – juny 2012

Finançament: ANAFRIC

Durada: octubre 2012- març 2012