Activitats i investigació

Projectes

Finançament: European Commission, VI EU Framework Program

Durada: abril 2005 - març 2009

Una xarxa transfronterera d'experimentació, d'intercanvi i de transferència pel desenvolupament de l'agricultura ecològica en produccions agrícoles al servei dels tècnics, dels agricultors ecològics i dels agricultors convencionals. Programme Opérationnel de Coopération Territoriale  Espagne-France-Andorre 2007-2013. REDBIO

Finançament: UE- FEDER

Durada: març 2009 - abril 2012

 

Financçament: gener - desembre 2009

Durada: European Union (SANCO/D5/2008/SI2.517191)

Finançament: Agència Espanyola de Cooperació Internacional i desenvolupament (AECID)

Durada: 2011

Finançament: Institut Nacional d'Investigació Agroalimentària (INIA)

Durada: gener 2012 - gener 2015

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Durada: gener - desembre 2007

Financiamiento: Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya

Duración: setembre 2008 - març 2009

Finançament: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Durada: juliol - octubre 2010

Finançament: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)

Durada: març - juliol 2011

Finançament: AGR

Durada: octubre - novembre 2012