Activitats i investigació

Projectes

Finançament: UE, VSF-Europe

Durada: juliol 2011 – setembre 2012

Finançament: CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research)

Durada: octubre 2011- gener 2012

Finançament: EMAUS, Govern País Basc

Durada: gener 2010 – desembre 2011

Finançament: Mundubat

Durada: desembre 2011 – juliol 2012

Finançament: Elsevier Editorial

Durada: cctubre 2011 - cctubre  2012

Finançament: Intermon Oxfam

Durada: maig 2012 – gener 2013