Activitats i investigació

Projectes

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Durada: gener 2006 - desembre 2015

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Durada: juliol 2008 - desembre 2009

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Durada: setembre 2009 - desembre 2010

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Durada: gener 2009 – març 2011

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Durada: setembre - desembre 2010

Finançament: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Durada: abril 2011 - desembre 2015

Finançament: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)

Durada: juliol – desembre 2010