Activitats i investigació

Projectes

Finançament: European Commission,  VII EU Framework Program, Call FP7-KBBE-2010-4

Durada: gener 2011 – desembre 2013

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación,  VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)

Durada: setembre 2009 –  agost 2012

Finançament: Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los seguros agrarios combinados, S.A: (AGROSEGURO)

Durada: abril 2008 - febrer 2009

Finançament: Intermón Oxfam

Durada: juliol 2012 – octubre 2012