Activitats i investigació

Projectes

Price Transmission between Energy and Food Markets: the Impacts of Biofuels, RTA2009-00013-00-00

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats