Activitats i investigació

Projectes

Hàbits de compra i actituds del sector HORECA vers els vins amb DO de Catalunya (àrea metropolitana de Barcelona i cost

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats