Activitats i investigació

Projectes

Diagnosi de la disponibilitat i la demanda de varietats de llavors i planters ecològics a Catalunya

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats