Activitats i investigació

Projectes

GM and Non-GM Supply Chains: their CO-EXistence and TRAceability (CO-Extra)

Objectius

Desenvolupar una sèrie d’eines i metodologies fàcils de portar a la pràctica, així com de coordinar-les amb les ja existents i integrar-les en un sistema de presa de decisions que faciliti la coexistència entre productes Modificats Genèticament (MG) i no MG.

Dades del projecte

- Responsable: José Mª Gil
- Data inici: 1 d’abril de 2005
- Data fi: 30 de març de2009
- Finançament: UE-FP6

Activitats

Participació en l’avaluació econòmica i en la percepció social dels aliments modificats genèticament. En concret, ens encarreguem d’analitzar a Espanya els possibles punts crítics que la coexistència d’organismes MG i no MG poden generar al llarg de la cadena de comercialització.

Resultats obtinguts, articles publicats

COSTA-FONT, M. Y GIL, J.M., 2008. Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards Genetically Modified Food: review and implications for food policy. Food Policy (en prensa)

- Deliverable 3.3: Review on consumers' attitudes towards GMO labelling