Activitats i investigació

Projectes

Potencialitats per a una designació comuna pel productes aqüícoles de Catalunya. Percepcions dels agents del sector

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats