Activitats i investigació

Projectes

Efectos de la Gripe Aviaria Sobre la Demanda de Carnes en Egipto (The Effects of Avian Influenza on Meat Demand in Egypt

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats