Activitats i investigació

Projectes

Study on the improved methods on alternatives to the castration of pigs and on alternatives to the dehorning of cattle

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats