Activitats i investigació

Projectes

Potencial de mercat i qualitat de carn i productes carnis procedents de porcs mascles sencers davant la perspectiva europea de prohibició de la castració (RTA-2011-00027-C02-01)

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats