Activitats i investigació

Projectes

Impacte de la campanya de publicitat del vi del cava durant el Nadal

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats