Activitats i investigació

Projectes

Estudi per establir sistemes de millora a les assegurances d’horta

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats