Activitats i investigació

Projectes

Food Industry Dynamics and Methodological Advances (FoodIMA), Proposal/Contract no: 044283

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats