Activitats i investigació

Projectes

Estudi de Posicionament dels Productes aqüícoles catalans per part del consumidor a Catalunya

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats