Activitats i investigació

Projectes

Valoració qualitativa de la percepció del pernil ibèric per part dels consumidors del Regne Unit i França

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats