Activitats i investigació

Projectes

Principals Factors Determinants de les Decisions de Producció i Consum d'Aliments Ecològics (RTA2006-00002-00-00).

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats