Activitats i investigació

Projectes

Anàlisi comparativa de la viabilitat econòmica d'explotacions d'oliverar intensiu i super-intensiu

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats