Activitats i investigació

Projectes

Disseny d’una assegurança de cobertura de rendes en el sector de la fruita fresca

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats