Publicacions

2009

Documents de transferència

Informe CREDA: “Estratègies de comercialització dels cellers elaboradors de vi a Catalunya”. 2009

Informe CREDA: “Hàbits de compra i actituds del sector HORECA vers els vins amb DO de Catalunya (àrea metropolitana de Barcelona i costa catalana)”. 2009

Informe CREDA. “Estudi sobre la contractació d’assegurances agràries en el sector hortícola de Catalunya”. 2009

Articles amb impacte

Costa-Font, M., Gil, J.M., 2009. “Structural equation modelling of consumer acceptance of genetically modified (GM) food in the Mediterranean Europe: A cross country study”. Food Quality and Preference, 20: 399-409.

Costa-Font, M., 2009. “Heterogeneous 'Adaptation' and 'Income Effects' across Self-Reported Health Distribution?”. Journal of Socio-Economics. 38 (4), 574-580

Lambarraa, F., S. Stefanou, T. Serra, and J.M. Gil. 2009. “The impact of the 1999 CAP reforms on the efficiency of the COP sector in Spain.” Agricultural Economics Vol. 40, No 3: 355-364.

Serra, T., S. Stefanou, J.M. Gil, and A. Featherstone. 2009. “Investment Rigidity and Policy Measures.” European Review of Agricultural Economics Vol. 36, No. 1: 103-120.

Serra, T and B.K. Goodwin. 2009. “The Efficiency of Spanish Arable Crop Organic Farms, a Local Maximum Likelihood Approach.” Journal of Productivity Analysis Vol. 31, No. 2: 113-124.

Serra, T., D. Zilberman, J.M. Gil, and A.M. Featherstone. 2009. “The Effects of Decoupling on Land Allocation.” Applied Economics Vol. 41, No. 18: 2323-2333.

López-i-Gelats, F., Tàbara, J.D., Bartolomé, J., 2009. The rural in dispute: Discourses of rurality in the Pyrenees. Geoforum 40, 602-612.

Alvarez, B., Gil, J.M., Howard, B., 2009. “Impacts from restoration strategies: assessment through valuation workshops”. Ecological Economics, 68(3), 787-797.

Gil, J.M.; Ben Kaabia, M.; Chebbi, H., 2009. ”Macroeconomics and Agriculture in Tunisia”. Applied Economics, 41(1), 105-124.