Publications

2008

Posts without impact

Angulo, A.M.; Mtimet, N.; Gil, J.M., 2008. “Análisis de la demanda de alimentos en España considerando el impacto de la dieta sobre la salud”. Economía Agraria y Recursos Naturales, 8(2), 3-30.

Ulloa, R.; Gil, J.M. 2008. “Valor de Mercado y disposición a pagar por la marca “Ternasco de Aragón””. Revista Española de Estudios Agrosiciales y Pesqueros.

Costa-Font, M., T. Serra, J.M. Gil and A. Gras. 2008. “Explaining Low Farm-Gate Prices in the Catalan Wine Sector.” International Journal of Wine Business Research Vol. 21, No. 2: 169-184.

Costa-Font, M., Serra, T., Gil, J.M., Escobar, C., Elorduy, X., 2008. “El Sector Vitivinícola Català: una Exploració Econòmica de la Cadena del Producte”. Revista Econòmica de Catalunya, 57, 27-41.

Posts with impact

Costa-Font, M., Gil, J.M., Traill, B. 2008. “Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards Genetically Modified Food: review and implications for food policy”. Food Policy, 33(2): 99-111.

Costa-Font, M., Gil, J.M., 2008. “Consumer acceptance of genetically modified food (GM) in Spain: A structural equation approach”. Risk Management,  10, 194-204.

Serra, T., D. Zilberman, and J.M. Gil. 2008. “Differential Uncertaintites and Risk Attitudes Between Conventional and Organic Producers: the Case of Spanish Arable Crop Farmers.” Agricultural Economics  Vol. 39, No. 2: 219-229.

Serra, T., D. Zilberman and J.M. Gil. 2008. “Farms’ Technical Inefficiencies in the Presence of Government Programs.” Australian Journal of Agricultural and Resource Economics Vol. 52, No. 1: 57-76.

Kallas, Z.; Gómez-Limón, J.A. and Arriaza, M. 2008. “Demand for non-commodity outputs from extensive agricultural systems”. Mediterranean journal of economics, agriculture and environment 7(1): 4-13.

Arriaza, M.; Gómez-Limón, J.A.; Kallas, Z. and Nehhay, O. 2008. “Demand for non-commodity outputs from mountain olive groves”. Agricultural Economics Review, 9 (1): 5-23.

Transfer documents

Informe CREDA. “Instrument d’assessorament i benchmarking en la gestió empresarial per les explotacions agroalimentàries”. 2008

Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona (amb la col·laboració del CREDA) “Informe sectorial. Indústria agroalimentària”. 2008