BLUE BIO MED

BLUE BIO MED és un projecte estratègic que promou la transformació del camp de la bioeconomia blava mediterrània cap als Objectius  de Desenvolupament Sostenible a través de la innovació.

El projecte dóna suport a una millor governança de les polítiques d’innovació que enllacen els marcs de governança transnacionals actius a l’àrea mediterrània (és a dir, UpM, PNUMA-MAP, EUSAIR, WestMed, Bluemed ​​Initiative, etc.) amb la formulació de polítiques territorials – regionals / nacionals, assumint l’Agenda 2020 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a marc de referència comuna.

Les estratègies d’I+i per a l’especialització intel·ligent (RIS3) són el punt d’entrada clau per entendre i orientar les tendències i prioritats d’innovació a les regions MED i connectar la cooperació transnacional amb les inversions per al creixement i l’ocupació.

Durada: 1 setembre 2020 – 30 juny 2022

Lloc web del projecte: bluebiomed.eu

BLUE BIO MED és un projecte dins del programa Interreg-MED, concretament dins de l’àrea Blue Growth de la plataforma de governança PANORAMED.

Interreg-MED es un Programa co-finançat per la European Regional Development Fund.

Es desenvolupa en el sí d’un consorci amb els següents partners:

Pais Partner
Italy ART-ER (Emilia-Romagna)
Italy AREA Science Park (Friuli-Venezia Giulia)
Croatia Ruder Boskovic Institute
Greece National Centre for Scientific Research Demokritos
Slovenia Technology Park Ljubljana Ltd.
Spain Center for Agro-Food Economics and Development
Spain Junta de Andalucía -Regional Ministry of Agriculture, Livestock, Fishing and Sustainable Development
Montenegro Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis
France Conference of peripheral maritime regions of Europe
Malta Malta Council for Science and Technology
Portugal Directorate General for Maritime Policy

El rol de CREDA

CREDA liderarà el WP4 que parteix de la base de les tendències i prioritats d’innovació resultants del WP3. Els socis decidiran quins reptes s’abordaran mitjançant els experiments de polítiques que descriuen els seus vincles amb els ODS i la seva rellevància en el marc conceptual del projecte.

CREDA coordinarà el disseny d’una metodologia amb un enfocament compartit pels experiments de polítiques (Activitat 4.2), els criteris per a la identificació dels stakeholders interessats, l’estructura i els continguts comuns de l’experiment individual i els treballs finals.

Es realitzaran quatre experiments de política d’innovació transnacional al voltant dels reptes seleccionats. Un dels reptes serà ‘un mar lliure de plàstic’, que serà abordat per CREDA.

A partir dels experiments anteriors, s’elaborarà un model de governança de les polítiques d’innovació orientades a afrontar els reptes del desenvolupament sostenible de les regions mediterrànies, considerant les dimensions multinivell i transnacional.

Aquest model s’articularà en primer lloc al voltant del repte específic de ‘un mar lliure de plàstic’ abordat per CREDA,  amb la finalitat d’investigar i definir la barrera que representa la fragmentació, els conflictes d’interessos, les externalitats, la desalineació d’acció i altres fracassos de governança.

A més, CREDA coordinarà el WP2 (Comunicació) relacionant-se amb les directrius de comunicació interna, les eines digitals del projecte (lloc web, xarxes socials) i produint el material promocional.

Novetats

Leave a Reply