Necessitats de les Persones i de les Empreses de la Cadena de Valor de l’Alimentació en el marc de la Digitalització. Anàlisi i Diagnòstic dels municipis de Castelldefels, Gavà i Begues.

1-6-2022 a 1-11-2022 
Client: Ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Begues

El Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social de la Generalitat de Catalunya (2021) fixa l’estratègia de país dels propers anys per donar una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la Covid-19 a Catalunya. La digitalització s’identifica com a un dels eixos principals. Concretament, la digitalització del teixit empresarial forma part dels projectes emblemàtics
per a aquesta recuperació i transformació socioeconòmica. Tanmateix, malgrat que la utilització de la tecnologia a nivell empresarial és una realitat avui, el nivell de maduresa digital i d’implementació tecnològica és desconegut i, es preveu que incipient en alguns estrats del teixit empresarial. En aquest sentit, l’estudi té com a objectiu el diagnòstic de les necessitats de les persones i empreses dels territoris, i la definició d’actuacions locals pels sectors d’interès. La consecució dels objectius s’emmarca en la cadena de valor agroalimentària – des del sector primari fins a la restauració -, en els municipis de Castelldefels, Gavà i Begues.

Leave a Reply