#COVIDByte #sondeig#1: L’impacte del COVID en el sector agroalimentari: primers resultats del sondeig

Publicat el 26 de juny de 2020

Primers resultats del sondeig sobre l’impacte del COVID en el sector agroalimentari, amb una amplia participació del sector que es reflecteix en la diversitat de les respostes recollides.


Tres mesos després que es decretés l’estat d’alarma pel COVID19, a poc a poc ens anem adaptant a la nova normalitat i als canvis ocasionats per la crisi sanitària, que va alterar la planificació anual de molts sectors. Preocupats per com es veurien afectats molts productors i comercialitzadors, amb els que treballem dia a dia, des CREDA vam voler fer visible la seva situació. Per això, es va decidir llançar un sondeig per avaluar l’impacte que estava tenint aquesta situació en el sector agroalimentari, des de la producció fins a la comercialització d’aliments. L’objectiu era mostrar la situació dels agents implicats en aquest procés, els canvis que estaven patint en l’activitat i les mesures per adaptar-s’hi. El sondeig es va llançar el dia 24 d’abril i va estar actiu fins al 25 de maig, obtenint 335 respostes vàlides. No es tracta d’un mostreig representatiu ja que la difusió del qüestionari es va realitzar per xarxes socials (Twitter, WhatsApp …) i a través de les xarxes de productors amb els que col·laborem en els projectes CREDA. Cal destacar el suport de l’Escola de Pastors de Catalunya, la Càtedra d’Agroecologia de UVic i la cooperativa Arran de Terra en la difusió de la iniciativa.

Del total de respostes vàlides, el 70% corresponen al sector primari i el 30% a la resta de la cadena, dividint-se entre comerç majorista (6%), minorista (6%) i indústria transformadora (18%).

Gràfic 1 Distribució de respostes per tipus de sector


Font 1 Elaboració pròpia a partir de dades del Sondeig Impacte del COVID19 en el sector agroalimentari. CREDA-UPC-IRTA. 2020.

El major gruix de respostes correspon al sector primari (el 70% d’elles) i es distribueixen de manera similar entre activitats ramaderes i agrícoles (gràfic 2). Pel que fa a el sector ramader, destaca l’alt percentatge de respostes corresponents a les explotacions de remugants (boví, oví i cabrum), en bona mesura gràcies a les respostes obtingudes dels productors amb els que col·laborem en projectes des CREDA i des de les institucions i entitats que van ajudar en la difusió del sondeig

Gràfic 2 Distribució de respostes per orientació de l’empresa (a) i per tipus de ramaderia (b) i cultiu (c).


N (a) = 230 N(b) = 109 N(c) = 119
Font 2 Elaboració pròpia a partir del Sondeig sobre l’Impacto del COVID19 en el sector agroalimentari. CREDA-UPC-IRTA. 2020.

Leave a Reply