#COVIDByte #2: Ajudes al Sector

Publicat el 22 d’abril de 2020

Estem molts contents de presentar el segon #COVIDByte, sobre ajudes al sector agroalimentari


En les últimes setmanes s’han posat en marxa una sèrie de mesures destinades a reduir l’impacte negatiu derivat de la crisi sanitària del COVID19 en el sector agroalimentari. Segons informa Agroinformación, els agricultors de la Unió Europea que s’hagin vist afectats per l’estat d’alarma podran gaudir de crèdits de fins a 200.000€ amb baixes taxes d’interès i major flexibilitat de condicions, que seran sufragats pel Fons Europeu d’Agricultura i Desenvolupament (EAFRD). L’objectiu és compensar les pèrdues ocasionades per la crisi sanitària, reforçar les mesures d’higiene, incloent la realització de tests, i augmentar la liquiditat al sector. Alhora, la Comissió Europea[1] informava que els agricultors i ramaders podran beneficiar-se a partir de mediats d’octubre de l’avançament dels pagaments de la PAC, entre un 50% i 70% per als pagaments directes i del 75% al 85% en els indirectes. De manera similar, el Banc Europeu d’Inversions[2] ha anunciat el finançament del sector de l’agricultura i la bioeconomia amb una inversió de 1.600 milions d’euros destinats a donar suport al sector privat al llarg de la cadena de valor. L’objectiu és protegir l’ocupació en les àrees rurals per a garantir el desenvolupament rural i la integració territorial a la UE.

Així mateix, s’han adoptat mesures destinades a sectors concrets com el de l’oví i caprí, un dels més afectats per la baixada de la demanda dels seus productes. Per això, diverses administracions han posat en marxa iniciatives encaminades a millorar la seva situació. Des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació[3] s’ha llançat una línia d’ajudes directes a aquest sector que consisteixen en el pagament de 30€ per animal que hagi estat manat a l’escorxador entre el 15 de març i el dia després de la fi de l’estat d’alarma, amb un màxim de 70 animals per explotació o 20z0 en el cas de tractants i centres d’apilament. També s’han adoptat mesures en algunes comunitats autònomes a través de la creació de línies d’ajudes específiques com a Andalusia[4] y les Illes Balears[5] o la retirada d’animals del mercat com ha anunciat el govern basc[6].

Per al sector de la pesca i l’aqüicultura, un altre dels més afectats per la crisi sanitària, la Unió Europea ha aprovat una modificació del reglament del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)[7] per a permetre una millora en la utilització dels recursos. Les mesures se centren en ajudes a les parades temporals provocades pel COVID-19, la compensació econòmica al sector de l’aqüicultura, el suport a les Organitzacions de productors i la reintroducció de les ajudes a l’emmagatzematge.

Finalment, les explotacions agràries que hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% a causa de la crisi sanitària, poden beneficiar-se de la prestació per cessament d’activitat per a autònoms que pot sol·licitar-se fins a l’últim dia del mes de finalització de l’estat d’alarma. A més, s’ajorna el pagament dels préstecs en els quals la titularitat correspongui a la comunitat autònoma o entitat local.

Totes aquestes mesures estan destinades a afavorir l’adaptabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes a la crisi sanitària, un sector clau no sols per a l’economia sinó també per a l’aprovisionament d’aliments segurs i de qualitat per a la població.

[1] https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-16_en

[2] https://www.eib.org/en/press/all/2020-091-agriculture-and-bioeconomy-eib-approves-eur700-million-of-financing-under-the-investment-plan-for-europe-to-support-private-investment-across-the-eu

[3] https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-establecer%C3%A1-ayudas-directas-para-los-ganaderos-de-ovino-y-caprino-/tcm:30-536963

[4]http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/tierraymar/151448/ConsejodeGobierno/Ganaderia/Ayudas/Covid19

[5] http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-fogaiba-executa-el-pagament-de-28nbspmilions-drsquoeuros-en-una-setmana-strong

[6] https://www.euskadi.eus/noticia/2020/el-gobierno-vasco-colabora-con-el-sector-ganadero-para-garantizar-la-rentabilidad-de-las-explotaciones/web01-a2nekaza/es/

[7] https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-uni%C3%B3n-europea-aprueba-la-modificaci%C3%B3n-del-femp-con-nuevas-medidas-de-apoyo-al-sector-pesquero-y-acu%C3%ADcola-solicitadas-por-espa%C3%B1a/tcm:30-537221


La sèrie dels #COVIDBytes:
0. Introducció (13 d’abril)

1. COVIDByte #1 (14 d’abril)

2. COVIDByte #2: Ajudes al Sector (22 d’abril)

3. COVIDByte #3: Canvis en el Consum (28 d’abril)

4. COVIDByte #4: Impacte en els Preus (28 d’abril)

5. COVIDByte #5: La Importància dels Temporers (6 de maig)

6. COVIDByte #6: L’enfocament One health (11 de maig)

7. …

Estigueu atents a les notícies del nostre web per accedir a aquests útils paquets d’informació a mesura que es publiquen!

Segueix-nos també a Twitter!

Leave a Reply