Comencem a tenir dades sobre l’impacte de la COVID al sistema agroalimentari. Ajuda’ns a saber-ne més!

Publicat el 23 d’octubre

El 24 d’agost de 2020, el CREDA va llançar una enquesta anomenada “Impacte de la COVID-19 en el sector agroalimentari català” per analitzar la influència de la pandèmia COVID-19 als operadors de les cadenes de valor agroalimentari. Ja disposem de 280 respostes, però amb més respostes podem anar molt més enllà. Ajuda’ns!

L’enquesta ajudarà a comprendre millor com ha afectat la pandèmia fins a la data al sector agroalimentari català -en les seves diferents baules, com s’espera que afecti en un futur proper, i quines mesures s’han anat adoptant i s’esperen adoptar en cada baula. Aquestes s’incorporaran en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya (PEAC), que actualment està duent a terme el DARP.

Pots respondre en català i castellà

L’abast de l’estudi inclou totes les baules del sistema agroalimentari català, molt especialment a empreses productores, elaboradores i distribuïdores (a nivell majorista i minorista) d’aliments amb activitat a Catalunya.

Nou termini: 31 d’octubre de 2020 (posposat respecte a la data 30 de setembre de 2020)

Consulta aquí algunes dades sobre l’estat actual de l’enquesta:

280 respostes

Última actualització 23/10/2020 10:16

Un cop tancada l’enquesta i processades les dades, es publicarà un taulell de resultats (o quadre de comandament) en aquesta mateixa adreça, per fer públics els principals resultats i perquè els participants puguin explorar les dades a la seva conveniència. El nombre de respostes fins a la data és de 280, tot i que només s’han completat 105 en la seva totalitat.

Els resultats que es mostren a continuació són preliminars i amb nivells de resposta variables depenent del nombre de respostes vàlides obtingudes per a cada pregunta.

El taulell de resultats serà similar a aquest exemple.

Leave a Reply

Comencem a tenir dades sobre l’impacte de la COVID al sistema agroalimentari. Ajuda’ns a saber-ne més!

Publicat el 23 d’octubre

El 24 d’agost de 2020, el CREDA va llançar una enquesta anomenada “Impacte de la COVID-19 en el sector agroalimentari català” per analitzar la influència de la pandèmia COVID-19 als operadors de les cadenes de valor agroalimentari. Ja disposem de 280 respostes, però amb més respostes podem anar molt més enllà. Ajuda’ns!

L’enquesta ajudarà a comprendre millor com ha afectat la pandèmia fins a la data al sector agroalimentari català -en les seves diferents baules, com s’espera que afecti en un futur proper, i quines mesures s’han anat adoptant i s’esperen adoptar en cada baula. Aquestes s’incorporaran en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya (PEAC), que actualment està duent a terme el DARP.

Pots respondre en català i castellà

L’abast de l’estudi inclou totes les baules del sistema agroalimentari català, molt especialment a empreses productores, elaboradores i distribuïdores (a nivell majorista i minorista) d’aliments amb activitat a Catalunya.

Nou termini: 31 d’octubre de 2020 (posposat respecte a la data 30 de setembre de 2020)

Consulta aquí algunes dades sobre l’estat actual de l’enquesta:

280 respostes

Última actualització 23/10/2020 10:16

Un cop tancada l’enquesta i processades les dades, es publicarà un taulell de resultats (o quadre de comandament) en aquesta mateixa adreça, per fer públics els principals resultats i perquè els participants puguin explorar les dades a la seva conveniència. El nombre de respostes fins a la data és de 280, tot i que només s’han completat 105 en la seva totalitat.

Els resultats que es mostren a continuació són preliminars i amb nivells de resposta variables depenent del nombre de respostes vàlides obtingudes per a cada pregunta.

El taulell de resultats serà similar a aquest exemple.

Leave a Reply

Comencem a tenir dades sobre l’impacte de la COVID al sistema agroalimentari. Ajuda’ns a saber-ne més!

Publicat el 23 d’octubre

El 24 d’agost de 2020, el CREDA va llançar una enquesta anomenada “Impacte de la COVID-19 en el sector agroalimentari català” per analitzar la influència de la pandèmia COVID-19 als operadors de les cadenes de valor agroalimentari. Ja disposem de 280 respostes, però amb més respostes podem anar molt més enllà. Ajuda’ns!

L’enquesta ajudarà a comprendre millor com ha afectat la pandèmia fins a la data al sector agroalimentari català -en les seves diferents baules, com s’espera que afecti en un futur proper, i quines mesures s’han anat adoptant i s’esperen adoptar en cada baula. Aquestes s’incorporaran en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya (PEAC), que actualment està duent a terme el DARP.

Pots respondre en català i castellà

L’abast de l’estudi inclou totes les baules del sistema agroalimentari català, molt especialment a empreses productores, elaboradores i distribuïdores (a nivell majorista i minorista) d’aliments amb activitat a Catalunya.

Nou termini: 31 d’octubre de 2020 (posposat respecte a la data 30 de setembre de 2020)

Consulta aquí algunes dades sobre l’estat actual de l’enquesta:

280 respostes

Última actualització 23/10/2020 10:16

Un cop tancada l’enquesta i processades les dades, es publicarà un taulell de resultats (o quadre de comandament) en aquesta mateixa adreça, per fer públics els principals resultats i perquè els participants puguin explorar les dades a la seva conveniència. El nombre de respostes fins a la data és de 280, tot i que només s’han completat 105 en la seva totalitat.

Els resultats que es mostren a continuació són preliminars i amb nivells de resposta variables depenent del nombre de respostes vàlides obtingudes per a cada pregunta.

El taulell de resultats serà similar a aquest exemple.

Leave a Reply