Estudis i Sistemes d’Informació i Cadenes de Valor

Aquesta àrea té com objectiu elaborar estudis que donin resposta a diverses qüestions relacionades amb l’economia agroalimentària, que es plantegen des de l’Administració Pública, des del sector privat, així com des d’altres entitats sense ànim de lucre (ONGs, associacions sectorials, etc.). En aquest sentit, es tracten un ampli ventall de qüestions, que van des del disseny d’una assegurança per cobrir la renda dels agricultors a l’avaluació de polítiques públiques, passant per l’anàlisi de cadenes de valor o l’elaboració d’informes sectorials, entre d’altres.

L’enfoc dels treballs és en bona mesura quantitatiu, tot i que també incorporem tècniques qualitatives d’anàlisi quan és necessari. Ens caracteritza la flexibilitat, que ens permet adaptar-nos al màxim a les necessitats de les entitats que ens contracten, així com una recerca independent, rigorosa i un tractament dels temes amb profunditat.

L’equip de l’àrea és multidisciplinar. Està format majoritàriament  per economistes, però també contem amb tècnics d’altres disciplines com les ciències polítiques o l’enginyeria agrònoma.

Entre les diferents entitats que hem col·laborat, destaquem: el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, ambdós de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Informació i Control Alimentaris, Thünen Institut, l’Associació Nacional d’Obtentors Vegetals, i L’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades. D’altra banda, com a centre consorciat de l’IRTA, col·laborem en projectes d’aquesta institució en qüestions relacionades amb l’economia agroalimentària.

Responsable de l’àrea