Feed-a-Gene

El projecte Feed-a-Gene reuneix 23 socis d’Europa i la Xina, i té com a objectiu millorar l’eficiència global i reduir l’impacte ambiental dels sistemes de producció ramadera de monogàstrics (per exemple, porcs, aviram i conills). Aquest objectiu inclou el desenvolupament de recursos i tecnologies alternatives d’alimentació, la identificació i la selecció de races animals robustes que s’adaptin a condicions fluctuants, i l’optimització del potencial tant de l’alimentació com de l’animal mitjançant tècniques específiques d’alimentació.

Durada: 1 març 2015 – 1 març 2020

Lloc web del projecte: www.feed-a-gene.eu

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA lidera l’anàlisi cost-benefici (ACB) que estima els impactes econòmics i socials associats a les noves tecnologies proposades d’alimentació en diferents sistemes de producció intensiva de porcs, aviram i conills: aliments innovadors, alimentació de precisió o nous mètodes de criança. El CREDA també analitza el mercat potencial de fonts de proteïnes alternatives, com a base per determinar la conveniència de les fonts a testar en els estudis empírics. Per tal d’assegurar que les actituds i les percepcions públiques vers les externalitats positives i negatives d’aquestes propostes es consideren adequadament, també s’implementa un experiment d’elecció per estimar les preferències dels consumidors vers les característiques més rellevants d’aquestes noves propostes en la criança de monogàstrics. A la vegada, el CREDA realitza un estudi qualitatiu sobre la percepció dels ramaders per tal de detectar les barreres potencials per a l’adopció de nous mètodes i tecnologies, explorant com aquests nous enfocaments en nutrició animal i alimentació poden ser millor acceptats pel sector.

Novetats

Leave a Reply