LAB4SUPPLY

LAB4SUPPLY –  Living Labs multiagent per a nous sistemes de cadena de subministrament agroalimentària a la Mediterrània. Cap a una agricultura més sostenible i competitiva que respongui a les preferències dels consumidors i als canvis del mercat.

LAB4SUPPLY és un projecte de recerca i desenvolupament que té com a objectiu proporcionar als petits agricultors mediterranis una solució pràctica per fer front a les dificultats actuals. El projecte oferirà oportunitats i solucions alternatives de caràcter innovador i viable que permetin als petits agricultors augmentar la seva competitivitat i rendibilitat, utilitzant cadenes de subministrament agroalimentàries optimitzades i millorant la capacitat d’adaptació als canvis inesperats del mercat, que alhora siguin percebuts millor pels consumidors.

Els principals objectius del projecte són:

  • Mapejar les actuals cadenes de valor afegit de cinc productes clau seleccionats en quatre casos d’estudi (tomàquets a Espanya, llet i carn de cabra a Algèria, castanyes a França i garrofes al Marroc), així com un producte comú entre aquests països (figues ).
  • Dissenyar i desenvolupar una metodologia innovadora per a analitzar les cadenes de subministrament seleccionades (de la granja a la taula) que integri indicadors econòmics, socials i mediambientals.
  • Comprendre el comportament dels consumidors, les seves opinions i la seva disposició no hipotètica a comprar i pagar més pels productes alimentaris sostenibles.
  • Constituir un Living Lab (LL) de l’Ecosistema d’Innovació Agroalimentària (EIA) com a espai per a la recollida d’informació del sector alimentari i dels consumidors i per a la transferència i l’aplicació dels nous models optimitzats.
  • Crear dos nivells d’interacció entre les parts interessades: 1) una plataforma física d’agents del sector agroalimentari (ASP) i 2) una eina digital de suport a la presa de decisions (DSS), per maximitzar l’abast i la influència beneficiosa dels resultats del projecte i arribar als usuaris objectiu.

LAB4SUPPLY està format per 9 socis de 7 països diferents de l’àrea mediterrània (Espanya, França, Itàlia, Grècia, Egipte, Algèria i el Marroc). El Consorci està format pels perfils següents: PIMES amb experiència tecnològica avançada en solucions TIC (HORTA, SMARTEC); especialistes en cadenes de valor agroalimentàries i en agroeconomia (CREDA, USMS, ENSA), especialistes en activitats d’acceptació del consumidor (AUA) i tecnòlegs de productes agroalimentaris (INRA-MORROCO, MMU).

País Otganització Tipus d’entitat
Spain Centre de Recerca i Desenvolupament Agroalientari-CREDA University
Algeria Mouloud Mammeri University in Tizi Ouzou -MMU University
Algeria Ecole nationale Supérieure Agronomique d’El Harrach – ENSA University
Egypt Smartec Systems – SMARTEC SME
Greece Agricultural University of Athens-AUA University
Italy HORTA S.R.L.- HORTA SME
Morocco Institut National de la Recherche Agronomique INRA-MORROCO Public Research Organisation
Morocco Sultan Moulay Slimane University – USMS University
France International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies – Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier CIHEAM-IAMM Intergovernmental organisation

Durada: 1 de Juliol 2021 – 30 de Juny 2024

Web del projecte: www.lab4supply.eu

LAB4SUPPLY està finançat en el marc del PRIMA – SECCIÓ 2 per les Agències Nacionals participants dins de la Convocatòria 2020 –a Espanya, pel Ministeri de Ciència i Innovació.

El rol de CREDA

CREDA coordinarà la gestió del projecte LAB4SUPPLY. Pel que fa als paquets de treball científic, CREDA liderarà la creació de la Plataforma d’Agents Agroalimentaris (APS) a nivell territorial i mediterrani dins del Living-Lab (LL) de l’Ecosistema d’Innovació Agroalimentària (AIE).

CREDA també participarà en les tasques de:

1) revisió, mapeig i anàlisi de les plataformes de petits agricultors existents a la cadena de valor agroalimentària, així com l’estratègia de preus de la cadena de valor i la transmissió de preus al llarg de la cadena alimentària,

2) selecció i avaluació dels indicadors de sostenibilitat per a l’avaluació de la cadena de subministrament agroalimentària,

3) anàlisi de les preferències dels consumidors i la seva disposició a pagar,

4) col·laboració en el disseny  de l’eina TIC i la seva prova i

5) comunicació i difusió dels resultats del projecte i impacte.

Notícies i actualitat

Leave a Reply