PID2019-111716RB-I00. SUSPROMO. Proyectos de I+D+i. Retos de la sociedad. MInisterio de Ciencia en Innovación.

Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products? (SUSPROMO)

SUSPROMO vol analitzar com responen els diferents segments de les llars a les diferents promocions de vendes, en particular avaluar l’impacte d’aquestes promocions en el consum de productes carnis i la contribució d’aquestes estratègies de comercialització per estimular les emissions de GEH.

Una pregunta clau a respondre és fins a quin punt les eines de promoció aplicades a la categoria d’aliments carnis contribueixen al benestar social i a uns patrons de consum més sostenibles. També s’analitzarà la principal característica del comportament comercial de la població gran i la contribució del seu comportament de consum a les emissions reals i futures de GEH. En particular, es ressaltarà la seva capacitat de resposta a les promocions dels minoristes en comparació amb els segments d’altres consumidors. S’identificaran les quotes de mercat dels punts de compra, els tiquets de compra (pressupost, nombre d’articles …) i la importància relativa de les marques privades i de productors. Els atributs que les persones grans tenen en compte a l’hora de comprar i la importància relativa de les promocions de preus s’avaluaran amb un enfocament específic en el consum de carn.

 

Durada: 1 de juny de 2020- 1 de juny de 2023

El paper de CREDA

CREDA avaluarà la voluntat dels grups d’interès de la cadena de valor afegit de la producció d’aviram i porcí d’adoptar l’ús de farina d’insectes com a alternatives alimentàries sostenibles en un futur proper si s’adopta per la normativa de la UE. A més, analitzar les opinions i actituds dels experts respecte als nivells actuals de producció i consum de carn. Finalment, avaluarem la voluntat de pagament dels consumidors (WTP) i analitzem la seva intenció de compra de productes de porc i pollastre obtinguts amb alternatives alimentades amb farina d’insectes.

Novetats

Leave a Reply