Observatori agroalimentari de preus a Catalunya

2016-2019

Client: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

Coordinador: Lluc Mercadé

CREDA continua donant suport tècnic a l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya (OAPC) del Departament d’Agricultura (DARP) de la Generalitat de Catalunya, concretament, durant l’any 2019 en relació a l’estadística Preus sectorials de referència de la fruita de pinyol, llavor i seca.

Les tasques realitzades inclouen l’actualització del sistema per recollir i gestionar els preus que faciliten les empreses col·laboradores (centrals fructícoles i trencadores de fruita seca) de fruita de pinyol del 2019 i de fruita de llavor i seca de la campanya 2019/2020; la recepció setmanal (fruita de pinyol i de llavor) i quinzenal (fruita seca) dels preus i integració en la corresponent base de dades, així com la revisió de la informació rebuda i càlcul dels preus mitjans ponderats i l’elaboració de la informació de preus per publicar a la pàgina web del DARP i per enviar a les empreses col·laboradores. Tanmateix el CREDA s’ocupa de la interlocució amb les empreses col·laboradores per ajudar-les a resoldre qüestions tècniques i metodològiques relacionades amb el procés de recollida de preus i amb els desenvolupadors de l’aplicació online del DARP per recollir preus.

Leave a Reply