PACTORES

PACTORES (pastoral actors, ecosystem services, and society) és un projecte que treballa per millorar la viabilitat del pastoralisme a la Mediterrània davant el canvi global. A través de 7 estudis de cas a 6 països de la conca mediterrània, PACTORES investiga els canvis recents en les comunitats pastorals i les estratègies de vida adoptades pels pastors per mitigar aquests canvis. L’objectiu és generar un marc de polítiques publiques coherent que afavoreixi la viabilitat d’aquest estil de vida i alinear les percepcions socials amb el valor dels béns d’alta qualitat que aporten els sistemes agropastorals.

Durada: desembre 2017 – desembre 2020

Lloc web del projecte: pactores.eu

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA coordina el projecte i treballa, en col·laboració amb la Universitat de Vic (UVic), en l’estudi de cas espanyol de les comarques catalanes del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà. El CREDA desenvolupa un paper actiu en l’avaluació dels mitjans de vida de les explotacions ramaderes extensives (WP1), l’anàlisi dels serveis ecosistèmics dels sistemes agropastorals, on s’inclou l’avaluació de la diversitat i abundància de pol·linitzadors (WP2) i, l’estudi financer de les explotacions i de la demanda social pels productes pastorals (WP3). El CREDA s’encarrega també la comunicació del projecte, incloent el muntatge de la seva web.

Novetats

Leave a Reply