Determinació de les opinions i percepcions de la xarxa d’agents del projecte COPPEREPLACE mitjançant tècniques qualitatives (PTV – COPPEREPLACE)

1-1-2022 a 30-6-2022 
Client: PTV (Plataforma Tecnològica del Vi)

El sector vitivinícola s’enfronta a les malalties fúngiques de la vinya, en particular el míldiu, utilitzant principalment coure. El coure és un pesticida natural que s’aplica en diferents formulacions. Tot i els avantatges d’aquest producte, té l’inconvenient que en dosis elevades provoca toxicitat al sòl. Per això, la Comissió Europea es planteja reduir les dosis aplicables permeses. El projecte Interreg Sudoe COPPEREPLACE té com a objectiu el desenvolupament i la implementació de noves tecnologies, productes i estratègies per reduir l’aplicació de coure i posar remei a sòls contaminats a la regió SUDOE. CREDA-UPC-IRTA dóna suport a la PTV (Plataforma Tecnològica del Vi) en aquest projecte, per determinar les opinions i percepcions de la Xarxa d’Agents del projecte enfocant-se en dos aspectes específics, els tecnològics i els polítics, i mitjançant la implementació de tècniques qualitatives.

Leave a Reply