Quin observatori agroalimentari de preus vol tenir Catalunya?

19 de setembre de 2019

El passat 25 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en la qual insta al Govern a ampliar, al més aviat possible, l’àmbit d’actuació de l’Observatori Agroalimentari de Preus, començant pels sectors més sensibles i amb comportament de la cadena més desequilibrat i amb l’objectiu d’incorporar progressivament la resta de sectors. Des del CREDA-UPC-IRTA creiem que l’Observatori Agroalimentari de Preus pot ser un instrument útil per millorar la transparència del mercat i per tant valorem positivament aquesta moció. En aquest sentit, tot just ahir, 11 de setembre, la Comissió Europea ha comunicat que es disposa a adoptar mesures per tal d’introduir major transparència a través de la millora de la informació sobre els preus al llarg de la cadena alimentaria. Concretament, els Estats Membres hauran de recollir, a partir de l’1 de gener del 2021, preus de les diferents baules de la cadena de diferents sectors (carn, làctics, vi, cereals, oleaginoses i proteaginoses, fruites i hortalisses, oli d’oliva i sucre). Segons el comunicat de premsa de la Comissió, existeix una quantitat significativa d’informació sobre els mercats agrícoles (preus de producció, preus de consum, volums de producció i comerç,…) però en canvi, hi ha poca informació sobre els mercats que operen entre els agricultors i els consumidors, com la transformació d’aliments o la venda minorista. 

En aquest context, creiem interessant plantejar quin Observatori Agroalimentari de Preus vol tenir Catalunya.  A més a més d’ampliar-se a altres sectors tal i com insta la moció aprovada recentment pel Parlament, vol recollir preus de les diferents baules de la cadena com planteja la Comissió? Vol disposar d’informació de costos i marges?

Actualment el CREDA-UPC-IRTA col·labora amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) en l’elaboració de l’estadística Preus sectorials de referència de l’Observatori Agroalimentari de Preus, desenvolupant i implementant el sistema que, periòdicament, recull els preus de venda de les centrals fructícoles (poma, pera, préssec, nectarina, paraguaià, platerina i pavia) i de les trencadores de fruita seca (ametlla i avellana). Els Preus sectorials de referència es poden consultar en el web del DARP.

Veure el twit per la Comisió Europea @EUAgri

També disponible: La gràfica de dalt en alta resolució (format PDF)

Leave a Reply