Recursos Naturals i Sostenibilitat

Aquesta àrea de recerca es centra en l’anàlisi socioeconòmic dels sistemes agraris (agrícola i forestal) des d’una perspectiva sistèmica i considerant als agents implicats al llarg de tota la cadena de subministrament.

Els temes centrals inclouen la sostenibilitat dels  sistemes agraris i alimentaris, la valoració econòmica dels serveis ecosistèmics, la percepció i el comportament dels diferents agents implicats en la cadena de valor, la valoració dels mecanismes i de les polítiques que donen suport a aquests sistemes i, la determinació de les estratègies de mitjans de vida adoptades pels petits productors, particularment analitzades en relació a la seva resiliència  per gestionar el canvi global.

Aquesta visió dinàmica del CREDA és aplicada a diverses temàtiques de recerca incloent-hi les pèrdues i el malbaratament alimentari, els sistemes d’agricultura extensiva, o els sistemes agro-forestals. Metodològicament, s’apliquen una gran varietat de tècniques qualitatives i quantitatives provinents de les ciències socials.

Projectes Relacionats

23 Abril, 2019

PACTORES

23 Abril, 2019

REFRESH

23 Setembre, 2016

TREASURE

Responsable de l’àrea