Recursos Naturals i Sostenibilitat

Aquesta àrea de recerca es centra en l’anàlisi socioeconòmic dels sistemes agraris (agrícola,  forestal i pesquer) des d’una perspectiva sistèmica i considerant als agents implicats al llarg de tota la cadena de subministrament.

Els temes centrals inclouen la sostenibilitat dels  sistemes agraris i alimentaris, la valoració econòmica dels serveis ecosistèmics, la percepció i el comportament dels diferents agents implicats en la cadena de valor, la valoració dels mecanismes i de les polítiques que donen suport a aquests sistemes i, la determinació de les estratègies de mitjans de vida adoptades pels petits productors, particularment analitzades en relació a la seva resiliència  per gestionar el canvi global.

Aquesta visió dinàmica del CREDA és aplicada a diverses temàtiques de recerca incloent-hi les pèrdues i el malbaratament alimentari, els sistemes d’agricultura extensiva, els sistemes agro-forestals, o l’economia blava. Metodològicament, s’apliquen una gran varietat de tècniques qualitatives i quantitatives provinents de les ciències socials.

Projectes Relacionats

1 setembre, 2020

BLUE BIO MED

13 febrer, 2022

LAB4SUPPLY

23 abril, 2019

PACTORES

1 juliol, 2015

REFRESH

23 desembre, 2021

SureNexus

1 abril, 2015

TREASURE

Responsable de l’àrea