REFRESH

El projecte REFRESH (resource efficient food and drink for the entire supply chain) reuneix 26 socis de 12 països europeus, així com la Xina, i es centra en la reducció del malbaratament alimentari i en millorar la valorització dels recursos alimentaris. Els aspectes principals d’aquest projecte són comprendre les causes del malbaratament alimentari i donar suport a la presa de decisions a nivell industrial i individual per tal de reduir la pèrdua d’aliments a través de les cadenes de valor, minimitzar els costos de gestió de residus i maximitzar el valor de residus i embalatges inevitables. L’objectiu del projecte és implementar acords estratègics i innovacions tecnològiques, així com fer recomanacions de polítiques públiques tant a nivell nacional com europeu, que puguin donar suport a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12.3 de reduir a la meitat el malbaratament global d’aliments per càpita.

Durada: 1 juliol 2015 – 30 juny 2019 (finalitzat)

Lloc web del projecte: eu-refresh.org

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA coordina totes las activitats de la plataforma espanyola i serveix de connexió entre el projecte REFRESH i els diferents membres que la integren. Entre les seves missions destaquen la realització d’enquestes i la difusió de resultats, així com la implementació i l’avaluació de projectes pilot i, en general, assegurar que tots els participants de la plataforma espanyola estiguin coordinats i rebin la informació actualitzada en relació a la legislació, tendències i informació general sobre malbaratament alimentari. Altres tasques específiques inclouen el disseny del pla d’acció, participar en activitats i conferències europees i enfortir la sinèrgia entre projectes de recerca a nivell europeu (com, per exemple

Novetats

Leave a Reply