STRENGTH2FOOD

El projecte Strength2Food aglutina a 15 socis acadèmics d’Europa, Tailàndia i el Vietnam, així com a 12 actors rellevants d’àmbit nacional i internacional en un projecte que aborda els sistemes d’etiquetatge de qualitat alimentària. L’objectiu del projecte és identificar com ampliar els beneficis de les certificacions de qualitat per tenir efectes positius sobre el desenvolupament rural en zones desfavorides, avaluar les reformes actuals del sector alimentari i millorar la seva eficàcia en el futur. S’avaluaran les polítiques de certificació de qualitat dels aliments que tinguin en compte aspectes ambientals, socials i de salut, estimulant simultàniament el desenvolupament de nous mercats de qualitat i de cadenes de valor locals.

Durada: març 2016 – març 2021

Lloc web del projecte: www.strength2food.eu

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA lidera la tasca que avalua com es transmeten els preus al llarg de la cadena de valor de productes amb diferents certificacions de qualitat alimentària, analitzant fins a quin punt aquestes certificacions de qualitat son útils per reduir la volatilitat dels preus, després de les pujades esdevingudes en els anys 2007-08. L’avaluació es realitza de manera individual pels diferents tipus de productes alimentaris i els diferents països de la UE. Per dur-ho a terme, s’utilitzen models economètrics avançats de sèries temporals i els resultats son comparats amb aquells obtinguts pels mateixos productes en mercats convencionals. El CREDA també participa en l’avaluació de l’impacte econòmic, social i ambiental i de la sostenibilitat de les certificacions de qualitat alimentàries de la UE, així com en estimar la contribució d’aquests etiquetatges en les economies rurals i en la cohesió territorial.

Novetats

Leave a Reply