SureNexus

SureNexus – Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomy.

El canvi climàtic accelerat (CC) ha agreujat els problemes socioambientals existents a la conca del Mediterrani (MED) que són causats per la combinació de canvis en l’ús del sòl, poc o nul control sobre les fonts naturals d’aigua, l’augment de la contaminació i la disminució de la biodiversitat. Les desigualtats entre els països MED s’agreugen pel ràpid creixement de la població a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (MENA), que va passar dels 110 milions d’habitants el 1950 als 569 milions el 2017. La regió s’enfronta a una distribució desigual dels recursos, una pèrdua dramàtica de biodiversitat, inestabilitat social, conflictes i migracions.

Actualment, a la regió MED més de 180 milions de persones es veuen afectades per la pobresa hídrica i 60 milions addicionals pateixen estrès hídric fins a cert punt; s’espera que la situació empitjori en els propers anys. Sense mitigació addicional, l’augment de la temperatura regional serà de 2,2 ºC l’any 2040, i per cada grau d’escalfament global, la pluja mitjana probablement disminuirà un 4% i l’evaporació augmentarà prop del 20% a gran part de la regió, especialment al sud, de manera que la sequera augmenta i, en conseqüència, la productivitat alimentària es reduirà un 17% l’any 2050. La sobreexplotació dels recursos naturals empitjora la magnitud i l’impacte de les crisis i els desastres, i cada any més països es tornen cada cop més vulnerables a futurs xocs, que afecten l’aigua, els aliments i els seguretat energètica.

Tanmateix, els reptes importants de NEXUS relacionats amb la comprensió limitada de com abordar les relacions entre l’aigua, l’energia, els aliments i els recursos ecosistèmics en un entorn canviant dificulten el desplegament pràctic d’un enfocament de nexe intersectorial en la gestió dels recursos naturals.

El projecte SureNexus respon a la convocatòria PRIMA-NEXUS 2021 generant evidències científiques i pràctiques sobre la transició en el desenvolupament de l’enfocament NEXUS mitjançant l‘optimització de l’assignació d’aigua en diferents sectors, combinant-se amb l’energia i la seguretat alimentària per donar suport al desenvolupament regional i local i donar suport a un canvi sistèmic i una transició resilient.

SureNexus donarà suport a la presa de decisions informada i basada en l’evidència per a una transició justa cap a l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació, així com el desenvolupament sostenible que millori la implementació de l’enfocament NEXUS Aigua-Energia-Aliments-Ecosistemes (WEFE). SureNexus l’estendrà i difondrà als diferents sectors clau a escala local/regional.

L’enfocament general és produir aliments saludables i suficients, amb menys recursos (aigua, sòl, energia i nutrients) mitjançant l’agricultura regenerativa i de precisió que inclou pràctiques de permacultura i amb un impacte mínim sobre el medi ambient. No obstant això, el desenvolupament sostenible local/regional hauria d’anar combinat amb la conservació de la biodiversitat i la mitigació de la degradació del sòl.

El projecte establirà demostradors de solucions innovadores prometedores a petita escala i avaluarà la seva productivitat i valor per a la comunitat local, impulsant l’acceptació de la tecnologia i el canvi de mentalitat. Les eines integrades es provaran en quatre Living Labs innovadors, centrats en accions rellevants de Nexus. Al mateix temps, SureNexus superarà la barrera i la resistència als canvis mitjançant el desenvolupament de xarxes interconnectades (xarxes de xarxes) de projectes comunitaris de base i fomentarà la transferència de coneixement i les millors pràctiques MED, juntament amb la cooperació intersectorial.

Es desenvolupa dins d’un consorci amb els següents socis:

Pais Partner
Spain Universitat Politecnica de Catalunya – UPC
Spain Institute of Agrifood Research and Technology-IRTA
Spain Center for Agro-Food Economics & Development CREDA
Spain Catalan Cork Institute Foundation – ICSURO
Greece National Technical University of Athens
Greece Tinos Ecolodge
Greece AGENSO
Israel Keren Kayemeth LeIsrael – Jewish National Fund
Italy REM TEC
Italy Polytechnic University of Marche
Italy Planet Di Villa Alessandro & C SAS – Planet
Morocco Centre Technique de Plasturgie et de Caoutchouc-CTPC
Morocco Institut National de la Recherche Agronomique-INRA
Morocco Office National de l’Electricite et de l’Eau Potable-ONEE
Tunisia Societe Agricole Innovante dans le Sud – Innovagrisud
Egypt Participatory Development Solutions (PDS) – ElMahrousa
France UNESCO Water Division

Durada: 2022 – 2025

El paper de CREDA

El paper del CREDA serà determinar i validar les condicions clau per donar suport a la implementació de NEXUS per fer front a la seguretat alimentària, hídrica i energètica i, alhora, l’àmplia implicació de les parts interessades i els titulars de drets, amb el suport d’un marc d’avaluació integrada utilitzant co-disseny i l’ús extensiu de la IA. S’aconseguirà mitjançant objectius específics:

  • Per abordar els buits clau de coneixement i recerca.
  • Abordar els factors facilitadors relacionats amb 1) les finances i l’economia, 2) la governança multinivell, la participació i la inclusió, 3) el gènere i la cultura i 4) la política i la legislació.

Notícies i actualitat

Leave a Reply