Anna Sagrera Cots

Tècnica de suport a la recerca

Anna Sagrera és enginyera alimentària amb un màster en begudes fermentades, especialització en recerca enològica, i un postgrau en dinamització local agroecològica. El seu perfil ampli de formació l’ha permès realitzar i participar en projectes estadístics i socials en l’àmbit de l’agroalimentació, sobretot en la percepció dels consumidors sobre el vi català, la viticultura biodinàmica i l’agroecologia escolar.

Actualment, treballa en projectes de finançament, recerca, innovació i transferència tecnològica en el sector agroalimentari a Catalunya, juntament amb la dinamització i desenvolupament de dit sector al territori. La seva principal motivació és contribuir a la millora del nostre sistema agroalimentari, potenciant la dinamització local, la visibilitat, el desenvolupament i el relleu rural, i considerant la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.

Està involucrada en els següents projectes
1 abril, 2015

TREASURE

1 juliol, 2015

REFRESH

1 març, 2016

INVITE

1 març, 2016

INVITE

1 juliol, 2016

VINOVERT

Leave a Reply