Tel.
+34 935 521 208

Antonio Lecegui

Investigador Pre-doctoral

Antonio Lecegui va realitzar un màster en Enginyeria de Montes a la Universitat de Valladolid. Des de llavors, ha tingut experiència en treballs de camp per a consultoria, recollida de mostres i maneig de bases de dades. La seva principal motivació es centra en la gestió forestal activa, sostenible i multifuncional com a motor generador de serveis ambientals per a la societat i com a eina per al desenvolupament rural. A més, té un especial interès pels sistemes silvopastorals, l’estudi d’emmagatzematge de carboni i biomassa i per la conservació de la naturalesa i biodiversitat, per la qual es considera un entusiasta.

Està implicat en els següents projectes

Leave a Reply