Tel.
+34 935 521 208

Berta Vidal Mones

Candidata a Doctorat

La Berta Vidal és graduada en bioquímica i té un MSc en nutrició epidemiològica i salut pública, amb experiència en col·laborant en projectes de recerca i cooperació en països en vies de desenvolupament. Ha treballat en organitzacions no governamentals duent a terme projectes de recerca relacionats amb l’estudi del grau d’inseguretat alimentaria i diversitat de la dieta de les beneficiàries de programes de prevenció del malbaratament alimentari en el sector HORECA (Hotels, Restaurants i Càterings). El seu principal interès en investigació es la sostenibilitat del sistema alimentari, concretament en anàlisis de cadena de valor i prevenció del malbaratament alimentari en diferents etapes de la cadena agroalimentària. Actualment, està realitzant el seus estudis doctorals en el camp de la prevenció del malbaratament alimentari a través de “nudging strategies” o estratègies de persuasió del consumidor en serveis de restauració col·lectiva a Catalunya.”

Està implicada en els següents projectes
23 abril, 2019

PACTORES

Leave a Reply