Tel.
+34 935 521 079

Cristina Escobar González

Tècnica de Suport a la Investigació

Cristina Escobar és doctora en Màrqueting Agroalimentari i Sostenibilitat. Treballa como a investigadora i consultora al CREDA-UPC-IRTA des del 2007. La seva recerca s’ha centrat majoritàriament en estudis sobre la cadena de valor agroalimentària, el comportament del consumidor i l’anàlisi de mercats agraris. Està especialitzada en el sector vitivinícola i de l’aqüicultura. La seva motivació és contribuir a la sostenibilitat del sector agrari i agroalimentari en el context europeu, amb un interès especial pel sector agroalimentari català.

Està implicada en els següents projectes
23 Abril, 2019

VINOVERT

Leave a Reply